Ekologiczna strona biznesu

BOŚ EKO PROFIT

Oferta BOŚ Eko Profit skierowana jest w szczególności do tych, którzy rozwijają swoje projekty inwestycyjne. Oferujemy wsparcie kapitałowe, pośrednictwo kredytowe i doradztwo w całym procesie realizacji, łącznie z różnymi opcjami wyjścia z inwestycji. Udało nam się w praktyce zrealizować ideę jednego okienka, w którym obsługiwany jest nasz Klient.

Naszą podstawową funkcją jest wsparcie kapitałowe, ale doświadczenie podpowiada nam, że inwestor na początkowym etapie rozwoju często potrzebuje naszego zaangażowania w różnych, najmniej przewidywalnych sprawach i problemach. Jesteśmy przygotowani na taką pomoc.

Oczekujemy, że właściciel projektu, który do nas trafi będzie zarazem współinwestorem. Każdy, kto zamierza ubiegać się o wsparcie kapitałowe dla swojej inwestycji powinien wykazać, iż sam również zaangażował własne środki w jego realizację.

Jesteśmy przekonani, że to inwestor zna swój projekt najlepiej. Dlatego BOŚ Eko Profit, angażując się kapitałowo w realizację projektu, np. poprzez objęcie udziałów lub pożyczkę podporządkowaną, nie oczekuje od Klientów rezygnacji z wpływu na zarządzanie spółką. 

Pełniąc rolę partnera biznesowego chcemy wiedzieć, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, ale robimy to z poszanowaniem interesu Klienta.

Jako spółka grupy kapitałowej banku wiemy, w jaki sposób przygotować biznes plan, aby nie napotkał on problemów w procesie pozyskiwania kredytu. Mamy świadomość, że jakość dokumentacji decyduje nie tylko o tym czy projekt pozyska kredyt, ale też o warunkach, na jakich kredyt zostanie przyznany. Wiemy też jak istotną rolę odgrywa czynnik czasu.

Naszą zasadą jest indywidualne podejście do każdego inwestora. W związku z tym elementem naszej przewagi konkurencyjnej jest maksymalna elastyczność oferty; jeżeli dostrzegamy szansę na powodzenie projektu – na pewno znajdziemy formułę, w jakiej można go zrealizować. Realizując zasadę jednego okienka – jesteśmy w stanie zapewnić Klientowi każdy wymagany element procesu inwestycyjnego.

 

 

KOMUNIKAT:  TREŚĆ POROZUMIENIA O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "DO POBRANIA"