Komunikat 17 marca 2020r.

w sprawie pandemii koronawirusa COVID-19

Zarząd

Urzeczywistniamy wizje naszych klientów i finansujemy ich wymagające projekty i inwestycje.

Rada nadzorcza

Komunikaty

Informacje Spółki

Do pobrania

Do pobrania

 

BOŚ Leasing - EKO Profit S. A. świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorców w czterech kluczowych obszarach:

  • leasing,

  • doradztwo OZE

  • organizowanie finansowania dłużnego (w tym projekty inwestycyjne w oparciu o ofertę NFOŚiGW i BOŚ Banku),

  • doradztwo finansowe, M&A, biznesowe i doradztwo techniczne.

Oferta BOŚ Leasing - EKO Profit skierowana jest w szczególności do tych, którzy rozwijają swoje projekty inwestycyjne. Oferujemy leasing, całościowy montaż finansowy i doradztwo w całym procesie realizacji inwestycji, łącznie z różnymi opcjami wyjścia z inwestycji. Udało nam się w praktyce zrealizować ideę jednego okienka, w którym obsługiwany jest nasz Klient.

Jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. Właścicielem 100% akcji spółki jest BOŚ S.A.

 


Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19 i jej możliwym wpływem na sytuację ekonomiczno-finansową naszych Klientów,

podejmujemy działania związane z dostosowaniem do niej harmonogramów spłat zobowiązań wynikających z umów leasingowych, z uwzględnieniem zasad przyjętych przez Związek Banków Polskich w załączonym komunikacie:

Komunikat Związku Banków Polskich

✅ W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy

o kontakt na adres mailowy: monitoring.leasing@bosbank.pl

✅ Dodatkowo informujemy, iż cały czas w niezmienionym zakresie

realizujemy wszystkie pozostałe zadania związane z bieżącą obsługą naszych Klientów.


ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU BOŚ Leasing - EKO Profit S. A.

RADOSŁAW PIENIEK

WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ Leasing - EKO Profit S. A.

PAWEŁ OKOŃSKI


RADA NADZORCZA

Paweł Anyszewski

Mariusz Grab

Eryk Pyra


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 10 września 2019 roku zmianie uległa firma spółki BOŚ EKO PROFIT spółka akcyjna – na następującą:

BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna.

Zmiana jest skuteczna od dnia jej rejestracji w KRS.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, REGON, numer rachunku bankowego oraz numer KRS.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach, i uwzględnianie jej w wystawianych dokumentach księgowych.

 

BOŚ Leasing - EKO Profit S.A - informacja o zmianie nazwy firmy


Materiały do pobrania

 

1. OPIS ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH

2. FOLDER BOŚ EKO PROFIT