Leasing i finansowanie

Naszą misję stanowi dostarczenie firmom dogodnych możliwości finansowania ich rozwoju w formie leasingu bez konieczności zakupu środków trwałych lub ponoszenia kosztów inwestycji i angażowania tym samym własnych środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora OZE, dzięki którym mogą one budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku.